TAWACIN nr 4[52], zima 2000

 

 Jak to z nami jest

175 lat... aż 175 lat musieli czekać Indianie, aby usłyszeć od szefa Biura do Spraw Indian (BIA) słowa prawdy o tym, czego dopuściła się ta rządowa agencja w przeszłości. Przez szereg lat jej nazwa kojarzyła się wyłącznie z eksterminacją indiańskich ludów w Ameryce, z niszczeniem tubylczych kultur, z tragedią osieroconych i rozdzielanych rodzin, z cierpieniami dzieci wysyłanych do odległych szkół z internatem, w których uczono ich wstydzić się tego, że są Indianami.
Publikowane obok wystąpienie Kevina Govera otwiera nową kartę w amerykańskiej polityce wobec tubylczych mieszkańców tej ziemi. Nie usprawiedliwia wyrządzonego zła, nie zapomina o dramatycznych wydarzeniach z historii, ale też nie nawołuje do odwetu. Zaprasza raczej do wspólnego procesu uzdrawiania, do wspólnego odzyskiwania wiary w wartość własnej kultury i swego człowieczeństwa.
Słowa tego wystąpienia nie dotyczą wyłącznie Ameryki. Dotyczą nas wszystkich interesujących się Indianami, mówiących i piszących o nich. Zobowiązują nas, aby już nigdy więcej "niepochlebne i stereotypowe wyobrażenia" o Indianach nie skłaniały ludzi na całym wiecie do "płytkich i ignoranckich sądów".
My w "Tawacinie" jestemy dumni, że po 15 latach od chwili ukazania się pierwszego numeru, możemy wydrukować te ekstatyczne słowa szefa BIA: "Powiedzcie swoim ludziom, że czas umierania kończy się. Powiedzcie swoim dzieciom, że czas wstydu i strachu minął".

 Okładka

Graham Greene (Oneida) w filmie Trial by Fire (odcinek serialu North of 60) w reż. Francisa Dambergera - Kanada 1999; Kevin Gover podczas wystąpienia w Waszyngtonie, 8 wrzśenia 2000 roku
Opracowanie graficzne okładki: Mariusz Sołtysiak

 W tym numerze

Czas przykrych prawd - wystąpienie Kevina Govera, szefa Biura do Spraw Indian (BIA) w 175. rocznicę jego utworzenia

Żyliśmy w pokoju i dostatku - Bartosz Hlebowicz omawia powstanie Pontiaka oraz migracje, konflikty i ideę indiańskiej rasy w XVII i XVIII wieku

Oneidowie - pierwsi sojusznicy Ameryki - John H. Johnsen przedstawia dzieje plemienia, które poparło amerykańską rewolucję

Zawsze byliśmy granicą - dramatyczne losy Szaunisów podczas wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych omawia Colin G. Calloway

Silna i dobrze wychowana - Marek Hyjek opowiada jak Indianie Ameryki Północnej zawierali małżeństwa

175 lat BIA - nowy wizerunek Biura do Spraw Indian i sylwetkę jego obecnego szefa kreśli Marek Nowocień

Trzeci Świat w Ameryce - z Jamesem Robideau (Dakota), działaczem społecznym i członkiem AIM, rozmawia Alicja Sordyl

Z Ziemi Indian - m.in.: Idiańskie powstanie w Boliwii, utworzenie Stałego Forum do Spraw Tubylczych ONZ, nagrody muzyczne Nammy 2000

Stałe działy: serwis "Jednym zdaniem", felieton Zwierzenia Cienia
Ponadto: akcja zbierania zabawek dla indiańskich dzieci z Pine Ridge oraz ciąg dalszy dyskusji o tym, co znaczy być przyjacielem Indian

Kalendarz 2001

Powrót do spisu numerów archiwalnych