INDIANIE KALINAGO i inni...
Referaty Seminariów Antropologicznych 2001-2008

Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Etnograficznego im. Bronisława Malinowskiego z siedzibą w Atlantic City w USA
redakcja Andrzej J.R. Wala i Krystyna Baliszewska


Spis treści

Wprowadzenie - Aleksander Posern-Zieliński

Anna Małgorzata Czyż - O akulturacji Francuzów w XVII i XVIII-wiecznej Kanadzie
Anna Małgorzata Czyż - Przekroczyć tabu. Przypadki kanibalizmu w Nowej Francji
Waldemar Kuligowski - Trzecia płeć. Koncepcje płciowości w tubylczych kulturach Indian Ameryki Północnej
John J. Beatty - Rytuał, wzajemność i organizacja społeczna na przy- kładzie Kiowa-Apaczów
John J. Beatty- Etnoastronomia Indian amerykańskich
Radosław Palonka - Kultura Indian Pueblo w regionie Mesa Verde. Możliwości rekonstrukcji przeszłości w oparciu o współpracę archeologów z Rdzennymi Amerykanami
Ewa Dżurak - Tony'ego Hillermana romans z Południowym Zachodem
Ewa Dżurak - Bieganie po indiańsku: uwagi na marginesie przygotowań do maratonu
Jarosław Źrałka - Wielki rozkwit w czasach upadku. Nakum w schyłkowym okresie klasycznym
Wiesław Koszkul, Jarosław Źrałka - Polskie badania w Nakum i odkrycie grobowca królewskiego Majów
Justyna Olko, Jarosław Źrałka - Na granicy sztuki oficjalnej i popularnej. Graffiti z ośrodka Majów w Nakum, w Gwatemali
Andrzej J.R. Wala - Ludobójstwo podboju Ameryki. Rozmyślania nad moralną nędzą cywilizacji chrześcijańskiej
Zofia Kozimor - O ludobójstwie Indian
Andrzej J.R. Wala - Indianie Taino. Szkic dziejów, zagłady i przetrwania
Andrzej J.R. Wala - Kalinago, Indianie szmaragdowej wyspy
Jerzy Barankiewicz - Kuri-Kuri Indian z Półwyspu Kalifornijskiego w Meksyku
Jerzy Barankiewicz, Jan Barankiewicz - Ceramika Indian Paipai i Kumiai z Półwyspu Kalifornijskiego w Meksyku
Dariusz A. Majer - Totalitaryzm religijny
Anna Małgorzata Czyż - Kateri Tegakouita. Milcząca święta Mohawków
Andrzej J.R. Wala - Istota prozelityzmu. Misje chrześcijańskie a Indianie amerykańscy
Marek Maciołek - Niewidzialni wojownicy, czyli o co walczą dziś Indianie
Edward F. Heite - Niewidzialni Indianie stanów New Jersey i Delaware
Bartosz Hlebowicz - Źródła tożsamości Nanticoke Lenni-Lenapów z południa New Jersey. Etnohistoria i współczesność
Bartosz Hlebowicz - "Aby w waszych umysłach nie pozostał niepokój, który mógłby wzbudzić choćby cień złej woli wobec braci waszych", czyli o magii wampumu w Ameryce kolonialnej
Bartosz Hlebowicz - Konstruowanie "dzikiego", czyli o Indianach w filmie amerykańskim
Marek Maciołek - Znani i lubiani, czyli jak nie pisać dziś o Indianach (wyznania redaktora)
Marek Nowocień - Polski Ruch Przyjaciół Indian wczoraj, dziś i jutro
Bartosz Hlebowicz - Polak na indiańskiej ziemi. O Andrzeju Wali i jego felietonowej wizji Ameryki

Nota edytorska
Noty o autorach
Indeks nazwisk
Indeks nazw geograficznych i etnograficznych
Indeks tytułów dzieł literackich, filmowych i czasopismPAES/PATE - TIPI, Atlantic City - Wielichowo 2009

Drugi tom referatów Seminariów amerykanistycznych organizowanych przez Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Etnograficzne im. Bronisława Malinowskiego, a zwoływanych tradycyjnie w Atlantic City, a więc mieście kojarzonym zazwyczaj z licznie działającymi tam kasynami, choć przez polskich antropologów, amerykanistów i indianistów znanym przede wszystkim jako siedziba niewielkiej, ale zasłużonej polonijnej organizacji, skupionej na promocji działań naukowych i popularyzacyjnych. Jeśli tom pierwszy, wydany w roku 2001 zawierał teksty referatów wygłoszonych w latach 1990-2000, to niniejsza publikacja obejmuje swym chronologicznym zakresem lata 2001-2008, co w sumie daje nam wgląd w blisko dwie dekady seminaryjnych inicjatyw PAES/PATE.
Bogactwo materiałów, różnorodność ujęć, szeroka reprezentacja indianistycznych środowisk w gronie autorów to cechy, które sprawią, iż drugi tom referatów seminariów amerykanistycznych z Atlantic City będzie lekturą pożyteczną dla tych polskich i polsko-amerykańskich czytelników, którzy zainteresowani są dawnym i współczesnym światem indiańskich
kultur.
(ze wprowadzenia)

Indianie Kalinagi i inni... Referaty Seminariów Antropologicznych 2001-2008 red. Andrzej J.R. Wala, Krystyna Baliszewska
ISBN 978-83-919264-9-9, format 170x240, stron 512, noty o autorach, indeksy, cena 40 zł


Zob. tom pierwszy:

Referaty Seminariów Antropologicznych 1990-2000
Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Etnograficznego im. Bronisława Malinowskiego z siedzibą w Atlantic City w USA, pod redakcją Krystyny Baliszewskiej i Andrzeja J.R. Wali


UWAGA: Przy jednoczesnym zamówieniu obu tomów, tom pierwszy referatów taniej! Referaty Seminariów Antropologicznych (PATE/PAES) 1990-2000, cena 10 złWarunki zakupu


Zamawiam książkę